CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (“Thông tư 02”).

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông theo Thông tư 02 bao gồm:

a. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là “NĐTNN”) đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

b. NĐTNN đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

c. NĐTNN điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư, bao gồm: (i) thay đổi ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu dự án đầu tư; (ii) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; (iii) thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư; hoặc (iv) thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là NĐTNN trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCNĐKĐT”).

I/ Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp NĐTNN đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:

1. NĐTNN nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư;

2. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

3. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư số hóa GCNĐKĐT trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông trong cùng ngày làm việc với ngày cấp GCNĐKĐT;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, gửi thông tin đến Hệ thống thông tin đăng ký thuế để tạo mã số doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”); và

5. Trả GCNĐKĐT và GCNĐKDN cho NĐTNN trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCNĐKDN.

II/ Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp NĐTNN đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

1. NĐTNN nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”); bộ phận này bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

2. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

3. SKHĐT ban hành Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh (a) cấp GCNĐKDN, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; và (b) chuyển các giấy này tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư; và

5. Trả Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và GCNĐKDN, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho NĐTNN trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả.

III/ Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp NĐTNN điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu tư và nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. NĐTNN nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư;

2. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư bàn giao hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

3. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; và

4. Trả GCNĐKDN, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc GCNĐKĐT cho NĐTNN trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả.

Thông tư 02 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả