CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện


Ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu Tư Sửa Đổi số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 (thuộc Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) về “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo đó, Luật Đầu Tư Sửa Đổi đã bổ sung thêm kinh doanh pháo nổ vào danh mục “ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh”.

Luật Đầu Tư Sửa Đổi còn ban hành Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện mới bao gồm 243 ngành, thay thế cho 267 ngành nghề quy định tại Phụ lục 4 (Luật đầu tư 2014). Cụ thể:

  1. Một số ngành, nghề bị loại bỏ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, gồm: (i) kinh doanh phân bón vô cơ, (ii) kinh doanh than, (iii) kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy, (iv) kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, (v) kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng, (vi) kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh, (vii) nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện, (viii) kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, (ix) cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng internet, (x) hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng- An ninh sinh viên, (xi) kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản, (xii) sản xuất thức ăn chăn nuôi, (xiii) nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, (xiv) kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước, (xv) kinh doanh củi than từ gỗ hoạc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, (xiv) kinh doanh tinh phôi, trứng giống và ấu trung, (xvii) kinh doanh dịch vụ đại lý đấu thầu, (xviii) kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư, (xix) kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, (xx) kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, (xxi) kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất, (xxii) kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội, (xxiii) kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, …
  2. Một số ngành, nghề được bổ sung thêm vào danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, gồm: (i) sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG), (ii) kiểm toán năng lượng, (iii) kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, (iv) sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, (v) đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, (vi) kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, (vii) kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa tang, (viii) kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”, (ix) kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, (x) kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, (xi) kinh doanh giống thủy sản, (xii) kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, (xiii) kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước, (xiv) kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị...

Luật Đầu Tư Sửa Đổi sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017. Riêng hai ngành (i) kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, và (ii) sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2017.

 

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả