Lao động

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV GKL

Lao động

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, những quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được Bộ luật lao động và những văn bản dưới luật điều chỉnh một cách cụ thể.

Quy Định Mới Về An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng Công Trình

Ngày 30/03/2017 vừa qua, Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BXD (“Thông tư 04”) quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình để thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD (“Thông tư 22”).

Người Lao Động Nước Ngoài Di Chuyển Trong Nội Bộ Doanh Nghiệp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Ngày 28/12/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ 01/01/2017

Ngày 14/11/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 153”)

Quy định mới về quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Ngày 30/06/2016 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn về quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (“Thông tư 19”)

Quy định hướng dẫn chi tiết về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Ngày 15/5/2016 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (“Nghị định 39”)

Quy định về bảo hiệm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính Phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (“Nghị định 37”).

Thông tư 29 hướng dẫn mới về thương lượng lao động tập thể

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/9/2015, hướng dẫn thực hiện một số quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Các vấn đề về tiền lương có hiệu lực ngày 8/8/2015

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 23”) hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 49/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực ngày 8/8/2015 tới đây.

Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Người sử dụng lao động và người lao động phải chịu những hậu quả pháp lý khác nhau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.