CÔNG TY LUẬT TNHH MTV GKL

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV GKL

Mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ 01/01/2017

Mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ 01/01/2017

Ngày 14/11/2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 153”) thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (“Nghị định 122”). Theo đó, Nghị định 153 quy định về các đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng, nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng và đặc biệt là mức lương tối thiểu vùng mới sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Bên cạnh các đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng như quy định tại Nghị định 122, bao gồm: (i) doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; (ii) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; (iii) cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác), Nghị định 153 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo hướng tăng lên, cụ thể: (i) mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; (ii) mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; (iii) mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; và (iv) mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 153.

Nghị định 153 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả