CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Quy định mới về thực hiện ưu đãi đầu tư

Quy định mới về thực hiện ưu đãi đầu tư

Vừa qua, ngày 17/06/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Thông tư 83”). Theo đó các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế nhập khẩu (“NK”), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (“SDĐPNN”) được xác định như sau:

Về ưu đãi thuế TNDN

Các dự án đầu tư mới (i) đáp ứng điều kiện về lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN; hoặc (ii) được thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư, sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực đó hoặc địa bàn đó quy định tại Luật thuế TNDN. Nếu dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất

Riêng đối với các dự án đầu tư mới vào địa bàn (i) khu kinh tế; (ii) khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung); (iii) khu công nghiệp; (iv) khu chế xuất thì sẽ được áp dụng ưu đãi thuế riêng theo quy định tương ứng của pháp luật thuế TNDN.

Về ưu đãi thuế NK và thuế SDĐPNN

Doanh nghiệp sẽ được miễn thuế NK (i) đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định như thiết bị theo quy định của pháp luật, (ii) đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong dự án đầu tư (trừ một số dự án như: dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh…) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Quy định này áp dụng đối với các dự án đầu tư (i) thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;  hoặc (ii) được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Doanh nghiệp sẽ được được (i) miễn thuế SDĐPNN trong trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; và (ii) được giảm 50% thuế SDĐPNN nếu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư thì dự án sẽ được hưởng ưu đãi thuế NK và ưu đãi thuế SDĐPNN như ưu đãi dành cho dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở kê khai của chủ dự án đầu tư. Ưu đãi này sẽ chấm dứt nếu sau thời hạn này mà dự án đầu tư chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sẽ được áp dụng ưu đãi thuế NK và ưu đãi thuế SDĐPNN như ưu đãi dành cho dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, nếu dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, không bao gồm (i) lao động làm việc không trọn thời gian; (ii) lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng; và (iii) số lao động làm việc trong công trình, hạng mục không phải vùng nông thôn (đối với trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn vừa gồm vùng nông thôn, vừa gồm vùng không phải nông thôn).

Lưu ý về áp dụng pháp luật

Đối với các dự án đầu tư (i) được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và (ii) có quy mô vốn đầu tư trong nước dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015 thì thực hiện chính sách ưu đãi về thuế TNDN, thuế NK, thuế SDĐPNN theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.

 

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả