CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Ngày 29/6/2016 vừa qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-NHNN (“Thông tư 10”) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phù (“Nghị định 135”) về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (“GTRNN”). Theo đó, Thông tư 10 đã cụ thể hóa các điều kiện, thủ tục, hồ sơ liên quan đến hoạt động đầu tư GTRNN đối với các trường hợp đầu tư khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Nghị định 135.

Các trường hợp đầu tư khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định bao gồm: hoạt động đầu tư GTRNN theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của tổ chức kinh tế do nhà nước sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; và tổ chức kinh tế khác thực hiện đầu tư GTRNN với tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, trừ các trường hợp (i) tổ chức kinh tế tự doanh đầu tư GTRNN, (ii) tổ chức kinh tế ủy thác đầu tư GTRNN, (iii) tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài, (iv) tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Công cụ đầu tư được phép đầu tư GTRNN

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng một trong các công cụ đầu tư sau: (i) cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài, (ii) chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, (iii) trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings.

Thủ tục để được cấp phép đầu tư GTRNN đối với các trường hợp đầu tư khác

Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư khác bao gồm: (i) đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 10, (ii) bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (“GCNĐKKD”), (iii) văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư GTRNN đính kèm phương án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Nhà đầu tư nộp (i) trực tiếp, hoặc (ii) qua đường bưu điện 06 (sáu) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt đến Ngân hàng Nhà nước.

Mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư đã được cấp phép đầu tư GTRNN

Việc chuyển vốn ra nước ngoài, chuyển vốn và nguồn thu nhập hợp pháp về Việt Nam đối với các trường hợp đầu tư khác phải thực hiện thông qua 01 (một) tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của nhà đầu tư mở tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép theo phương án đầu tư GTRNN đã được phê duyệt.

Thông tư 10 cũng quy định, sau khi được cấp phép thực hiện hoạt động đầu tư GTRNN, tổ chức tự doanh/tổ chức nhận ủy thác phải mở 01 (một) tài khoản tự doanh/tài khoản nhận ủy thác để thực hiện các giao dịch thu, chi.

Thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài

Bên cạnh đó, Thông tư 10 cũng cho phép người lao động có quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại tổ chức nước ngoài tại Việt nam (“NLĐ”) được đầu tư GTRNN dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài của doanh nghiệp, dưới các hình thức (i) thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu và/hoặc (ii) thưởng quyền mua cổ phiếu với các điều kiện ưu đãi.

Theo đó, NLĐ được phép (i) bán cổ phiếu thưởng tại nước ngoài, nhận cổ tức và các thu nhập hợp pháp, (ii) nhận quyền mua cổ phiếu thưởng; thực hiện quyền mua cổ phiếu thưởng ở nước ngoài và sở hữu cổ phiếu thưởng; nhận cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác; bán quyền mua cổ phiếu thưởng ở nước ngoài, (iii) sử dụng ngoại tệ tự có trên tài khoản; trích lương, thưởng hoặc sử dụng nguồn thu hợp pháp khác để mua ngoại tệ thanh toán tiền mua cổ phiếu thưởng tại tổ chức tín dụng, (iv) nhận tiền bán cổ phiếu thường ở nước ngoài, bán quyền mua cổ phiếu thường ở nước ngoài bằng ngoại tệ thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu.

Thông tư 10 sẽ có hiệu lực từ ngày 13/8/2016.

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả