Nghị định 28 đã bổ sung một số quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội;

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội;

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi:

- Không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định;

- Không nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao để thu hồi theo quy định;

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi:

- Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

5. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi cho doanh nghiệp khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

6. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ; nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng không khí trang nghiêm; xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội, di tích;

7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi:

- Không có hợp đồng lữ hành bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch; không có hợp đồng đại lý lữ hành với bên nhận đại lý lữ hành theo quy định;

- Hợp đồng lữ hành đã ký kết với khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch mà thiếu một trong những nội dung theo quy định;

- Không có chương trìnhdu lịch bằng văn bản cho khách du lịch hoặc đại diện nhóm khách du lịch theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 28 còn sửa đổi một số quy định:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung, thay vì phân chia mức phạt dựa trên số lượng bán cho thuê hoặc lưu hành như quy định cũ tại Nghị định 158;

2. Nâng mức phạt đối với hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung chưa được phép phổ biến là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng như quy định cũ;

3. Nâng mức phạt đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam lên từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng thay vì từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng như quy định cũ.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới được phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì chọn áp dụng những quy định có lợi hơn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2017.